W tym miejscu można dokonać zwrotu biletów, zakupionych przez Internet.
Kwota do zwrotu to różnica ceny biletu i potrąceń przewoźnika (wg warunków uczestnictwa) oraz kosztów serwisu (wg regulaminu bilet on-line).
Zwrot zostanie dokonany na konto bankowe, z którego zrealizowano transakcję zakupu biletu.
Po wykonaniu operacji zwrotu należy wydrukować potwierdzenie.
Celem dokonania zwrotu należy wpisać z biletu poniższe dane.
Numer biletu Nazwisko
Data sprzedaży:

© 2018 Ticket-Tours.eu v1.0